Eward Reid „Stop ACT S. 447”- zbanowany przez Youtube

Eward Reid „Stop ACT S. 447”- zbanowany przez Youtube

Za ten film – przedstawiający w skrócie historie Polski z okresu wojny i komunizmu – bez zakłamań – amerykański historyk Edward Reid został zbanowany z YouTube. Uzasadnienie: „mowa nienawiści”! Czytaj dalej

Po raz setny powtarzam: Jesteś Antysystemowcem czy Wolnościowcem – Tylko KUKIZ’15…+PSL!!!

Po raz setny powtarzam: Jesteś Antysystemowcem czy Wolnościowcem – Tylko KUKIZ’15+PSL!!!

Mówię to do wszystkich Wolnych Ludzi w Polsce, do Antysystemowców, do Wolnościowców i Samorządowców, do ludzi którym na sercu leży Suwerenność Narodu Polskiego w jego własnym państwie – w Polsce, do wszystkich którym marzy się wolność gospodarcza i społeczna, równość kobiet i mężczyzn, czystość ekologiczna ziemi, powietrza i wody, do wszystkich którzy chcą Polski wolnej od GMO i od dyktatury Big Pharmy oraz światowej BANKSTERKI. Mówię to do wszystkich Polaków, którzy chcą NAPRAWDĘ POLSKI WOLNEJ!:

W jesiennych wyborach do Sejmu Głosujcie WYŁĄCZNIE na RUCH KUKIZ’15+PSL, czyli na Komitet Wyborczy PSL Koalicja Polska! Dlaczego?! Posłuchajcie poniżej i przeczytajcie dlaczego.

Czytaj dalej

Okiem Vrana: Las Wilkogłowców — Suevia = Suavia = Sławia (Archiwum 2014)

Okiem Vrana: Las Wilkogłowców — Suevia = Suavia = Sławia (Archiwum 2014)

(Ubiowie, […] zawarli z (Cezarem) układ o przyjaźni i wydali mu zakładników, usilnie go błagali, aby przyszedł im z pomocą, ponieważ Suevowie okrutnie ich uciskają)

Suavorum = Sławorum]

Czytaj dalej

Sacred Geometry and the Flower of Life (Archiwum 2013)

Sacred Geometry and the Flower of Life

Introduction

The “Flower of Life” can be found in all major religions of the world. It contains the patterns of creation as they emerged from the “Great Void”. Everything is made from the Creator’s thought.
After the creation of the Seed of Life the same vortex’s motion was continued, creating the next structure known as the Egg of Life.
This structure forms the basis for music, as the distances between the spheres is identical to the distances between the tones and the half tones in music. It is also identical to the cellular structure of the third embryonic division (The first cell divides into two cells, then to four cells then to eight). Thus this same structure as it is further developed, creates the human body and all of the energy systems including the ones used to create the Merkaba. If we continue creating more and more spheres we will end up with the structure called the Flower of Life.

„Kwiat życia” można znaleźć we wszystkich głównych religiach świata. Zawiera wzory stworzenia, które wyłoniły się z „Wielkiej Pustki”. Wszystko pochodzi z myśli Stwórcy.
Po stworzeniu Seed of Life kontynuowano ten sam ruch wirowy, tworząc następną strukturę znaną jako Egg of Life.
Ta struktura stanowi podstawę muzyki, ponieważ odległości między sferami są identyczne z odległościami między tonami a półtonami w muzyce. Jest również identyczny ze strukturą komórkową trzeciego podziału embrionalnego (pierwsza komórka dzieli się na dwie komórki, następnie do czterech komórek, a następnie do ośmiu). Tak więc ta sama struktura, która jest dalej rozwijana, tworzy ciało ludzkie i wszystkie systemy energetyczne, w tym te używane do tworzenia Merkaby. Jeśli nadal będziemy tworzyć coraz więcej sfer, otrzymamy strukturę o nazwie Kwiat Życia.

Czytaj dalej

Hubert Czerniak TV – Jak zadbać o dobre zdrowie i świetną formę w każdym wieku – To możliwe!

Hubert Czerniak TV – Jak zadbać o dobre zdrowie i świetną formę w każdym wieku – To możliwe!

Dziękuję kanałowi aTVBe za udostępnienie materiału i zachęcam do jego subskrypcji.

Nazywam się Hubert Czerniak. Jestem lekarzem chorób wewnętrznych z ponad 20-letnim stażem w POZ. Opowiem Wam w jaki sposób skutecznie leczyć choroby. Włączamy myślenie!

Czytaj dalej

Unicorn – Jeszcze raz o słowiańskim miejscu kultowo-kalendarzowym w Wyszkowie k.Trzebiatowa

Jeszcze raz o słowiańskim miejscu kultowo-kalendarzowym w Wyszkowie k.Trzebiatowa

© wszystkie zdjęcia w niniejszym artykule objęte są prawami autorskimi

Unicorn

Jeszcze raz o słowiańskim miejscu kultowo-kalendarzowym w Wyszkowie k.Trzebiatowa

Na temat słowiańskiego miejsca kultowego w Trzebiatowie , a właściwie w Wyszkowie k. Trzebiatowa,  napisano wiele. Pisał o nim i Słupecki w swoim „Slavonic pagan sanctuaries” jak i Buko w „Archeologii Polski Średniowiecznej”. „Miejsce kultowe” to zwrot wytrych, pod którym kryją się różne domysły autorów, co do przeznaczenia opisywanego miejsca. Jednak w przypadku odkrycia w Wyszkowie jest zupełnie inaczej.

Czytaj dalej

Łužiska Republika / Łužyska Republika na FB: Jeszcze o autochtonizmie Słowian według prof. Wiesława Lorkiewicza

Jeszcze o autochtonizmie Słowian według prof. Wiesława Lorkiewicza

Ciekawie napisany artykuł , godny polecenia jako popularyzacja aktualnych odkryć polskiej nauki XXI wieku. Czytajcie też nasz przedruk z PAP- Nauka w Polsce, z 30 maja 2019 na ten temat (link na dole strony). W ogóle polecam jako ciągły orędownik sojuszu polsko-łużyckiego i odzyskania Łużyc dla Słowian tę stronę na FB.

Zdaniem prof. Lorkiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego Słowianie w tym populacja polska są na ziemiach między Odrą a Wisłą populacją autochtoniczną, a nie jak twierdzą archeolodzy – przywędrowali dopiero w V-VI w. n.e. Badacze Pracowni Biobank i Katedry Antropologii z UŁ przypuszczają, że w przypadku populacji żyjącej na Kujawach istniała zaskakująco silna ciągłość genetyczna, sięgająca czasów pierwszych rolników sprzed 7,5 tys. lat.

Czytaj dalej